შესყიდვები

შედეგები


2024 წელი

Х1-2024-1 - წინადადებების ღია გამოკითხვა №1 და №2 ჰიდროაგრეგატის მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2024-2 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების გადაადგილების შემოწმებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

 

Х1-2024-3 - წინადადებების ღია გამოკითხვა წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლებისა და ამწე მექანიზმების დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

 

Х1-2024-6 - ფასთა ღია გამოკითხვა ინფორმაციული ტექნოლოგიების მომსახურებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი 

ოქმი

 

Х1-2024-11 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ეკოლოგიური უსაფრთხოების აუდიტის სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

 

Х1-2024-12 - წინადადებების ღია გამოკითხვა პერსონალის ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3

 

X1-2024-15 წინადადებების ღია გამოკითხვა სს „ხრამჰესი 1“-ის ქონებისა და მესამე პირთა წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი

 

Х1-2024-18 - წინადადებების ღია გამოკითხვა მექანიკური სამუშაოებისთვის ინსტრუმენტების შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2024-19 - ფასთა ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახარჯი მასალის შეძენაზე

გახსნის ოქმი (ლოტი 1)

გახსნის ოქმი (ლოტი 2)

გახსნის ოქმი (ლოტი 3)

ოქმი 1

ოქმი 2

გახსნის ოქმი (ლოტი 4)

ოქმი 3

ოქმი 4

 

Х1-2024-20 - წინადადებების ღია გამოკითხვა სპეცტანსაცმლის და სპეცინვენტარის შეძენასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2024-28 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ორგტექნიკის შეძენასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2024-30 - წინადადებების ღია გამოკითხვა 0,4 კვ ელ. კარადის შეძენასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

 

Х1-2024-31 - წინადადებების ღია გამოკითხვა დამხმარე მოწყობილობების შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2024-33 - წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა საერთო სასადგურე მოწყობილობების შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

 

2023 წელი

Х1-2023-1 - წინადადებების ღია გამოკითხვა №2 ჰიდროაგრეგატის მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი 

ოქმი 2

ოქმი 3

 

Х1-2023-2 - წინადადებების ღია გამოკითხვა №3 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალურ შეკეთებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2023-3 - წინადადებების ღია გამოკითხვა უქმი წყალსაგდების და პორტალური ამწის შეკეთებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

ოქმი 3

 

Х1-2023-21 - ფასთა ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახარჯი მასალის შეძენაზე

ლოტი 1

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

ლოტი 2

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

ლოტი 3

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

ლოტი 4

გახსნის ოქმი

ოქმი 5

ოქმი 6

 

Х1-2023-4 - წინადადებების ღია გამოკითხვა წყალმიმღებზე გვარლის შეცვლის მომსახურებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2023-5 - წინადადებების ღია გამოკითხვა შენობა-ნაგებობების ბეტონის სიმტკიცის გამოკვლევაზე

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2023-9 - ფასთა ღია გამოკითხვა ინფორმაციული ტექნოლოგიების მომსახურებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2023-14 - წინადადებების ღია გამოკითხვა კომპანიის საგადასახადო საკონსულტაციო მომსახურებაზე

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

 

X1-2023-15 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ეკოლოგიური უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2023-16 - წინადადებების ღია გამოკითხვა პერსონალის ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2023-17 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ხრამჰესი 1-ის ავტოტრანსპორტის დაზღვევასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2023-19 - წინადადებების ღია გამოკითხვა მექანიკური სამუშაოებისთვის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

ოქმი 3

 

Х1-2023-20 - წინადადებების ღია გამოკითხვა მექანიკური სამუშაოებისთვის სხვადასხვა მოწყობილობების შესყიდვაზე

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2023-22 - წინადადებების ღია გამოკითხვა სპეცტანსაცმლის და სპეცინვენტარის შეძენასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2023-29 - წინადადებების ღია გამოკითხვა იურიდიულ მომსახურებაზე

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

 

Х1-2023-30 - წინადადებების ღია გამოკითხვა №3 გენერატორის  როტორის პოლუსების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2023-31 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ორგტექნიკის შეძენაზე

გახსნის ოქმი ლოტი 1

გახსნის ოქმი ლოტი 2

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2023-32 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ტუმბოიანი ელექტროძრავის შეძენასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

გახსნის ოქმი

ოქმი 2

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 3

 

 

Х1-2023-33 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ჰაერის კომპრესორის მოწოდება მონტაჟზე

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

 

Х1-2023-34 - წინადადებების ღია გამოკითხვა გენერატორის თერმოკონტროლის პანელის მოწოდებაზე

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

 

Х1-2023-35 - წინადადებების ღია გამოკითხვა დამხმარე მოწყობილობების შეძენაზე

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2023-36 - წინადადებების ღია გამოკითხვა გენერატორის ქუსლის შეძენაზე

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2023-39 - წინადადებების ღია გამოკითხვა აუდიტორიული მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით (ძირითადი საშუალებების სამართლიანი ღირებულების შეფასება)

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

2022 წელი

Х1-2022-1 - წინადადებების ღია გამოკითხვა №2 და №3 ჰიდროაგრეგატების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-2 - წინადადებების ღია გამოკითხვა №1 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალურ შეკეთებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი 

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-3 -წინადადებების ღია გამოკითხვა გენერატორების აღგზნების სისტემის ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-5 - წინადადებების ღია გამოკითხვა სადერევაციო გვირაბის გამოკვლევასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი 

ოქმი 2

 

Х1-2022-8 - ფასთა ღია გამოკითხვა ინფორმაციული ტექნოლოგიების მომსახურებასთან დაკავშირებით

ოქმი

 

Х1-2022-14 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ეკოლოგიური უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი 

ოქმი 1

 

Х1-2022-15 - წინადადებების ღია გამოკითხვა თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

 

Х1-2022-16 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ავტოტრანსპორტის დაზღვევასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2022-18 - წინადადებების ღია გამოკითხვა მექანიკური სამუშაოებისათვის სხვადასხვა სახის ხელსაწყოს შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 

 

Х1-2022-19 - წინადადებების ღია გამოკითხვა მექანიკური მოწყობილობებისათვის სხვადსხვა ტიპის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

გახსნის ოქმი

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

ოქმი 3

 

Х1-2022-20 - ფასთა ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახის სახარჯი მასალების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ლოტი 1

გახსნის ოქმი

ლოტი 2

გახსნის ოქმი

ლოტი 3

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-21 - წინადადებების ღია გამოკითხვა პერსონალისათვის სპეც. ტანსაცმლისა და სპეც. ინვენტარის შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

 

Х1-2022-28 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ტურბინის სიჩქარის რეგულატორის სერვოძრავის კორპუსისა და დგუშის მონტაჟთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-29 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ნავთობპროდუქტების შემადგენლობის მუდმივი კონტროლის სისტემის შექმნასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

გახსნის ოქმი

ოქმი 2

ვაჭრობის ოქმი 1

ოქმი 3

გახსნის ოქმი

ოქმი 4

ოქმი 5

 

X1-2022-30 - წინადადებების ღია გამოკითხვა №1 გენერატორის  როტორის პოლუსების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-31 - წინადადებების ღია გამოკითხვა კომპიუტერების შეძენასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

 

X1-2022-32 - წინადადებების ღია გამოკითხვა საშუალო კლასის ავტომანქანის შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-33 - წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახის ელექტროტექნიკური მოწყობილობების შეძენასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-34 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ტუმბოიანი ელექტრო ძრავის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

გახსნის ოქმი

ოქმი 2

ვაჭრობის ოქმი 1

ოქმი 3

გახსნის ოქმი

ოქმი 4

ოქმი 5

 

X1-2022-35 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ჰაერის კომპრესორის შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

 

X1-2022-36 - წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა ტიპის დამხმარე ხელსაწყოების შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი