შესყიდვები

შედეგები


2022 წელი

Х1-2022-1 - წინადადებების ღია გამოკითხვა №2 და №3 ჰიდროაგრეგატების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-2 - წინადადებების ღია გამოკითხვა №1 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალურ შეკეთებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი 

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-3 -წინადადებების ღია გამოკითხვა გენერატორების აღგზნების სისტემის ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-5 - წინადადებების ღია გამოკითხვა სადერევაციო გვირაბის გამოკვლევასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი 

ოქმი 2

 

Х1-2022-8 - ფასთა ღია გამოკითხვა ინფორმაციული ტექნოლოგიების მომსახურებასთან დაკავშირებით

ოქმი

 

Х1-2022-14 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ეკოლოგიური უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარებასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი 

ოქმი 1

 

Х1-2022-15 - წინადადებების ღია გამოკითხვა თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

 

Х1-2022-16 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ავტოტრანსპორტის დაზღვევასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2022-18 - წინადადებების ღია გამოკითხვა მექანიკური სამუშაოებისათვის სხვადასხვა სახის ხელსაწყოს შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 

 

Х1-2022-19 - წინადადებების ღია გამოკითხვა მექანიკური მოწყობილობებისათვის სხვადსხვა ტიპის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

გახსნის ოქმი

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

ოქმი 3

 

Х1-2022-20 - ფასთა ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახის სახარჯი მასალების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ლოტი 1

გახსნის ოქმი

ლოტი 2

გახსნის ოქმი

ლოტი 3

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-21 - წინადადებების ღია გამოკითხვა პერსონალისათვის სპეც. ტანსაცმლისა და სპეც. ინვენტარის შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

 

Х1-2022-28 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ტურბინის სიჩქარის რეგულატორის სერვოძრავის კორპუსისა და დგუშის მონტაჟთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-29 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ნავთობპროდუქტების შემადგენლობის მუდმივი კონტროლის სისტემის შექმნასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

გახსნის ოქმი

ოქმი 2

ვაჭრობის ოქმი 1

ოქმი 3

გახსნის ოქმი

ოქმი 4

ოქმი 5

 

X1-2022-30 - წინადადებების ღია გამოკითხვა №1 გენერატორის  როტორის პოლუსების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-31 - წინადადებების ღია გამოკითხვა კომპიუტერების შეძენასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

 

X1-2022-32 - წინადადებების ღია გამოკითხვა საშუალო კლასის ავტომანქანის შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-33 - წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახის ელექტროტექნიკური მოწყობილობების შეძენასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2022-34 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ტუმბოიანი ელექტრო ძრავის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

გახსნის ოქმი

ოქმი 2

ვაჭრობის ოქმი 1

ოქმი 3

გახსნის ოქმი

ოქმი 4

ოქმი 5

 

X1-2022-35 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ჰაერის კომპრესორის შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

 

X1-2022-36 - წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა ტიპის დამხმარე ხელსაწყოების შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

 

X1-2022-37 - წინადადებების ღია გამოკითხვა გენერატორის თერმო კონტროლის პანელების შეძენასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

 

X1-2022-38 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ავტომატური მეტროლოგიური სადგურის მოწოდება-მონტაჟთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 4

 

X1-2022-39 - წინადადებების ღია გამოკითხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი

 

X1-2022-40 - წინადადებების ღია გამოკითხვა ვიდეო მონიტორინგისთვის სხვადასხვა მოწყობილობების შესყიდვასთან დაკავშირებით

გახსნის ოქმი

ოქმი

 

 

2021 წელი

Х1-2021-1 წინადადებების ღია გამოკითხვა №1 და №3 ჰიდროაგრეგატების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-2 წინადადებების ღია გამოკითხვა №2 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალურ შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2021-3 წინადადებების ღია გამოკითხვა №2 ჰიდროაგრეგატის შიბერული საკეტის კაპიტალურ შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3

 

Х1-2021-4 წინადადებების ღია გამოკითხვა ამწე მექანიზმებისა და მაღალ წნევაზე მომუშავე ჭურჭლის შემოწმებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-8 ფასთა ღია გამოკითხვა ინფორმაციული ტექნოლოგიების მომსახურებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-13 წინადადებების ღია გამოკითხვა საგადასახადო საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2021-15 წინადადებების ღია გამოკითხვა თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-17 წინადადებების ღია გამოკითხვა ქონების აღდგენის ღირებულების შეფასებასთან დაკავშირებით ქონების დაზღვევისთვის

ოქმი 1

 

Х1-2021-20 წინადადებების ღია გამოკითხვა მექანიკური მოწყობილობებისათვის სხვადსხვა ტიპის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-21 წინადადებების ღია გამოკითხვა ჰიდროაგრეგატის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3

ოქმი 4

 

Х1-2021-22 წინადადებების ღია გამოკითხვა მექანიკური სამუშაოებისათვის სხვადასხვა სახის ხელსაწყოს შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-23 ფასთა ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახის სახარჯი მასალების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2021-31 წინადადებების ღია გამოკითხვა იურიდიულ მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-32 წინადადებების ღია გამოკითხვა №1 გენერატორის სტატორის მოწოდება-შეცვლასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2021-34 წინადადებების ღია გამოკითხვა №2 გენერატორის  როტორის პოლუსების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2021-35 წინადადებების ღია გამოკითხვა 110 კვ. გამთიშველების მოწოდება-შეცვლასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

ოქმი 3

 

Х1-2021-36 წინადადებების ღია გამოკითხვა 6/0.4 კვ. ამომრთველის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

ოქმი 3

 

Х1-2021-37 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახის საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მოწყობილობების შეძენასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-38 წინადადებების ღია გამოკითხვა აკუმულატორებისა და დამტენი მოწყობილობის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

ოქმი 3

 

Х1-2021-39 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა ტიპის დამხმარე ხელსაწყოების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-40 წინადადებების ღია გამოკითხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

 

 

2020 წელი

X1-2020-1 წინადადებების ღია გამოკითხვა №1, №2 და №3 ჰიდროაგრეგატების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-2 წინადადებების ღია გამოკითხვა სამძაფა მილსადენის გალერეის შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-7 ფასთა ღია გამოკითხვა ინფორმაციული ტექნოლოგიების მომსახურებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3

 

X1-2020-12 წინადადებების ღია გამოკითხვა ეკოლოგიური უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-14 წინადადებების ღია გამოკითხვა თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-18 ფასთა ღია გამოკითხვა მექანიკური მოწყობილობებისათვის სხვადსხვა ტიპის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-19 ფასთა ღია გამოკითხვა მექანიკური სამუშაოებისათვის სხვადასხვა სახის ხელსაწყოს შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-20 ფასთა ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახის სახარჯი მასალების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3

ოქმი 4

 

X1-2020-29 ფასთა ღია გამოკითხვა გამწმენდი მოწყობილობისთვის ნავმისადგომის პროექტირებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-31 წინადადებების ღია გამოკითხვა ეგხ და გენერატორების საერთო სასადგურე ავტომატიკისა და სარელეო დაცვის სისტემის მონტაჟთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-32 წინადადებების ღია გამოკითხვა №2 გენერატორის სტატორის მოწოდება-შეცვლასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-34 წინადადებების ღია გამოკითხვა 110 კვ. გამთიშველების მოწოდება-შეცვლასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-35 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახის საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მოწყობილობების შეძენასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-36 წინადადებების ღია გამოკითხვა აკუმულატორების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-37 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადსხვა ტიპის ელექტროტექნიკური ხელსაწყოების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-38 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა ტიპის დამხმარე ხელსაწყოების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-39 წინადადებების ღია გამოკითხვა მსუბუქი ავტომანქანის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-40 წინადადებების ღია გამოკითხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-41 წინადადებების ღია გამოკითხვა ვიდეო მონიტორინგისთვის სხვადასხვა მოწყობილობების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-21 ფასთა ღია გამოკითხვა პერსონალისთვის სპეც. ტანსაცმლისა და სპეც. ინვენტარის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-15 წინადადებების ღია გამოკითხვა ავტოტრანსპორტის დაზღვევასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

2018 წელი

Х1-2018-40 ფასთა ღია გამოკითხვა კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ОЗЦ-X1-2018-43 ფასთა ღია გამოკითხვა საფრენი აპარატი დრონის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

Х1-2018-1 წინადადებების ღია გამოკითხვა №1, №2 და №3 ჰიდროაგრეგატების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

Х1-2018-2 წინადადებების ღია გამოკითხვა №3 ძალოვანი ტრანსფორმატორის კაპიტალურ შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

Х1-2018-3 წინადადებების ღია გამოკითხვა წყალმიმღების დისკური საკეტის კაპიტალურ შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

Х1-2018-4 წინადადებების ღია გამოკითხვა სააკუმულატორო სათავსოს შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-5 წინადადებების ღია გამოკითხვა ღია მილსადენის კომპენსატორების შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

X1-2018-6 წინადადებების ღია გამოკითხვა მიწისქვეშა სადერევაციო გვირაბისა და შენობა-ნაგებობების ბეტონის სიმტკიცის შემოწმებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-7 წინადადებების ღია გამოკითხვა ამწე მექანიზმებისა და მაღალ წნევაზე მომუშავე ჭურჭლის შემოწმებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-8 წინადადებების ღია გამოკითხვა №1, №2 და №3 ტურბინის სიჩქარის რეგულატორის სისტემის ტესტირებაზე

ოქმი 1

ოქმი 2

X1-2018-9 წინადადებების ღია გამოკითხვა №1, №2 და №3 გენერატორის ტირისტორული აგზნების სისტემის ტესტირებაზე

ოქმი 1

ოქმი 2

X1-2018-16 წინადადებების ღია გამოკითხვა ეკოლოგიური უსაფრთხოების სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-19 წინადადებების ღია გამოკითხვა თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-20 წინადადებების ღია გამოკითხვა ავტოტრანსპორტის დაზღვევასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-23 ფასთა ღია გამოკითხვა ელექტროტექნიკური მოწყობილობებ