აქციონერებს / კომპანიის რეგისტრატორი

კომპანიის რეგისტრატორი


კომპანიის ფასიანი ქაღალდების მფლობელთა რეესტრის მწარმოებელია სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებულ რეგისტრატორი“ - ფასიანი ქაღალდების დამოუკიდებელი რეგისტრატორი.

მისამართი: საქართველო, 0162, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი №74ა (მოსაშვილის №11).

ტელეფონი: (+995 32) 222-53-51, (+995 32) 225-15-60