აქციონერებს / კომპანიის აუდიტორი

კომპანიის აუდიტორი


საზოგადოების აუდიტორია კომპანია «EY Georgia LLC».