კომპანიის შესახებ / სტრატეგია

სტრატეგია


სტრატეგია 

რესურსების სწორი გადანაწილება და მართვა, რათა მინიმალური დანახარჯებით მიღწეულ იქნას მაქსიმალური ეფექტი.

 

პრინციპები

ელექტროენერგიის წარმოების ეფექტურობის გაზრდა, საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვაზე მოთხოვნების გათვალისწინებით.

 

მიზანი

ჰიდროელექტროსადგურის საიმედო, უსაფრთხო და საიმედო ექსპლუატაცია, მომხმარებელთა ბაზრის  მოთხოვნების მაქსიმალური დაკმაყოფილების მიზნით. ამ კუთხით გადადგმული ნაბიჯების შედეგია ჰიდროელექტროსადგურის მიერ ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავების ზრდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში.