კარიერა


ჩვენი მიზანია განსაკუთრებული უნარების და პოტენციალის მქონე ადამიანების მოზიდვა და განვითარება. ჩვენ პატივს ვცემთ ცოდნასა და ინოვაციებს და ვთავაზობთ საუკეთესო კარიერულ შესაძლებლობებს კვალიფიცირებულ, კარიერაზე ორიენტირებულ და მოტივირებულ პროფესიონალებს. ოსტატობა და შრომისმოყვარეობა წარმოადგენს ჩვენი პერსონალის შერჩევის უმთავრეს კრიტერიუმებს. ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ სამართლიანი, გამჭირვალე და კოოპერატიული სამუშაო გარემო ურთიერთნდობის, პატივისცემის და მრავალფეროვნობის პრინციპის საფუძველზე.

 

სს "ხრამჰესი 1" და სს "ხრამჰესი 2" აცხადებს ვაკანსიას ჰიდროელექტროსადგურის მორიგე ინჟინრის თანამდებობაზე

მორიგე ინჟინრისადმი მოთხოვნები:

უმაღლესი ტექნიკური განათლება.

მოვალეობები:

  • ჰიდროელექტროსადგურის ცვლის ოპერატიული მართვა
  • მოწყობილობა-დანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაცია
  • საწარმოო პროცესების უსაფრთხოდ მართვის კონტროლი
  • შენობა-ნაგებობების ნორმალურ ექსპლუატაციაზე თვალყურის დევნება

შეგიძლიათ თქვენი რეზიუმე გამოაგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: mchikovani@khramhesi.ge

 

სს "ხრამჰესი 1" და სს "ხრამჰესი 2" აცხადებს ვაკანსიას ჰიდროელექტროსადგურის ტურბინის მორიგე მემანქანის თანამდებობაზე

მორიგე მემანქანისადმი მოთხოვნები:

საშუალო განათლება.

მოვალეობები:

  • ჰიდროტურბინების და დამხმარე მოწყობილობების გამართულ მუშაობაზე პასუხისმგებლობა
  • სამანქანო-სატურბინო სართულების ნორმალურ საექსპლუატაციო მდგომარეობაში ყოფნაზე თვალყურის დევნება

შეგიძლიათ თქვენი რეზიუმე გამოაგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: mchikovani@khramhesi.ge