ტექნიკური მონაცემები / ძირითადი მოწყობილობა

ძირითადი მოწყობილობა


ხრამჰესი 2–ის დადგენილი სიმძლავრე შეადგენს 114.4 მვტ., 2 აგრეგატი: აგრეგატი №1 -  55 ათასი კვტ, აგრეგატი №2 – 59.4 ათასი კვტ. ელექტროენერგია მიეწოდება სისტემას  10/121/242 კვ. ორი ავტოტრანსფორმატორიდან (125 000 კვა) ელექტროგადამცემი ხაზით – „ალგეთა“ 220 კვ.  და ელექტროგადამცემი ხაზით „გომარეთი“ 110 კვ.

ღია ქვესადგური – 10/110/220 კვ მდებარეობს ჰიდროელექტროსადგურის შენობიდან 460 მ. დაშორებით, მათი დაკავშირება ხორციელდება სალტური–სატვირთო გვირაბის მეშვეობით.   

ღია გამანაწილებელი ქვესადგურიდან, კაზრეთის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის მიმართულებით, გაყვანილია ელექტროგადამცემი ხაზი – 110 კვ «ტანძია“,  ხოლო  ქ. დმანისის მიმართულებით– ელექტროგადამცემი ხაზი „ყარაბულახი“.


2018

- #1, #2 და #3 ჰიდროაგრეგატის მიმდინარე რემონტი

- #3 ძალოვანი ტრანსფორმატორის კაპიტალური რემონტი

- წყალმიმღების დისკური საკეტის კაპიტალური რემონტი

- სააკუმულატორე შენობის რემონტი

- ღია მილსადენის კომპენსატორების რემონტი

- წყალმიმღების გამწმენდი სისტემის შექმნა

- 110 კვ გამთიშველების მოწოდება-შეცვლა (3 კომპლ)

- სააკუმულატორე ბატარეებისა და დამტენი მოწყობილობის მოწოდება

- სპეცტექნიკის შეძენა (კამაზი)

- სპეცტექნიკის შეძენა (ექსკავატორი)

- ავეჯის შესყიდვა

- ძალოვანი ტრანსფორმატორების ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის შექმნა

- საკაბელო ნახევარსართულზე ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის შექმნა


2017

-    #1 და #2 ჰიდროაგრეგატის მიმდინარე რემონტი
-    #2 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალური რემონტი ტურბინის მუშა თვლის შეცვლით
-    #1 ძალოვანი ტრანსფორმატორის კაპიტალური რემონტი
-    საყოფაცხოვრებო და საკანალიზაციო წყლების გამწმენდი მოწყობილობების დაპროექტება-მონტაჟი
-    ჩამდინარე წყლების გამწმენდი მოწყობილობების დაპროექტება-მონტაჟი
-    ტურბინის სარეზერვო მუშა თვლის მოწოდება
-    გენერატორებისა და ელექტროგადამცემი ხაზების სარელეო დაცვისა და ავტომატიკის სისტემის დაპროექტება
-    ტურბინის სიჩქარის რეგულატორის სერვიძრავის კორპუსისა და დგუშის მოწოდება (2 კომპლექტი)
-    საკუთარი მოხმარების 10 კვ, 630 კვა ტრანსფორმატორის მოწოდება
 


2016

-    #2 და #3 ჰიდროაგრეგატის მიმდინარე რემონტი
-    #1 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალური რემონტი
-    #1 ჰიდროაგრეგატის სტატორის ჰაერგამაციებლების მოწოდება, მონტაჟი
-    #2 ძალოვანი ტრანსფორმატორის კაპიტალური რემონტი
-    #1 შიბერული საკეტის რემონტი
-    ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის რემონტი
-    დროსელური საკეტების და სათავე ნაგებობის ტრანსფორმატორების შეცვლა
-    #3 ჰიდროტურბინის სარეზერვო მუშა თვლის მოწოდება, მონტაჟი


2015

-    #1, #2 და #3 ჰიდროაგრეგატების მიმდინარე რემონტები
-    #2 ჰიდროაგრეგატის სტატორის ჰაერგამაციებლების მოწოდება, მონტაჟი
-    წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლების და ამწე მექანიზმების დიაგნოსტიკა
-    ჰიდროაგრეგატების სიჩქარის რეგულატორის მართვის პროგრამის მოდიფიკაცია (იზოლირებულ სისტემაში სადგურის ნულიდან გაშვების მიზნით)
-    წყალსაცავის ტერიტორიის შემოღობვა
-    წყალსაცავის თხემის კაპიტალური რემონტი


2014

-    #1 და #2 ჰიდროაგრეგატის მიმდინარე რემონტი
-    #3 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალური რემონტი
-    #3 ჰიდროაგრეგატის სტატორის ჰაერგამაციებლების მოწოდება, მონტაჟი
-    #3 შიბერული საკეტის რემონტი
-    შიბერული საკეტების მართვის სისტემის დაპროექტება, მოწოდება, მონტაჟი
-    შენობებისა და ნაგებობების ბეტონის სიმტკიცის გამოკვლევა


2013

-  #2 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალური რემონტი მუშა თვლის შეცვლით
-  T-3 ძალოვანი ტრანსფორმატორის რემონტი
-  6-10 კვ დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის შენობის რემონტი


2012

-  T-1 ძალოვანი ტრანსფორმატორის რემონტი
-  ერთძაფა სადაწნეო მილსადენის დაზიანებული ადგილების ანტიკოროზიული დამუშავება და განათების აღდგენა
-  დროსელური საკეტების მართვის სისტემის რეაბილიტაცია (პროექტირება,მოწოდება მონტაჟი)


2011

-  წყალსაცავის უქმი წყალსაგდების ფარების და ამწე მექანიზმების რემონტი
-  სამძაფა სადაწნეო მილსადენის ანკერებისა და შუალედური საყრდენების რემონტი
-  #1 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალური შეკეთება თერმოკონტროლის სისტემის აღდგენით


2010

-  სამძაფა სადაწნეო მილსადენის კომპენსატორების რემონტი
-   საკუთარი მოხმარების გენერატორის რემონტი
-   წყალსაცავის მონიტორინგის სისტემის მონტაჟი


2009

-  ჰესის შენობაში და დამხმარე ნაგებობებში სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის მონტაჟი
-   #1 და #2 სადერივაციო გვირაბის რეაბილიტაცია
-   #1 და #2 შიბერული საკეტების რემონტი
 


2008

-  ძალოვანი ტრანსფორმატორების მართვის სისტემის რეაბილიტაცია
-  ადმინისტრაციულ-საყოფაცხოვრებო შენობის რეკონსტრუქცია
-  წყალმიმღების დახრილი და კალათისებრი ნაგავდამჭერი ცხაურის რეაბილიტაცია